طراحی سایت|سئو سایت

شرکت الکام|طراحی سایت|بهینه سازی سایت

مهندسی برق

معرفی و توضیح انواع تابلوهای برق

 تابلوی اصلی، تابلوی نيمه اصلی،  تابلوی فرعی

 تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.

 تابلوی نيمه اصلی :اين گونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی يا قسمت مستقلی از مجموعه را توزيع و ازتابلوی اصلی تغذيه می شود.

 تابلوی فرعی : برای توزيع و كنترل سيستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنايی و غيره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذيه می شود.

  معمولا تابلو های موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد (در اين ساختمان تماما" به اين شكل می باشد)در اين ساختمان ليستی تهيه شده كه شامل قطعات مكانيكی و الكتريكی داخلی تابلو می باشد. اين ليست شامل ضخامت ورق - فريم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری - جانقشهای - يرق آلات- نوع تابلو(يك درب- دو درب - نرمال - اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو - اسم تابلو – چراغ سيگنال (رنگ – تعداد- وات - نوع لامپ- فيوز ) مشخصات فيوزهای داخل تابلو بعلاوه پايه فيوز – كليد مينياتوری (تكفاز - سه فاز- ولتاژ قابل تحمل ) رله- كنتاكتور –كليد گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمينال - مشخصات شين فاز - نول- مقره های پشت شين - نوع سيم كشی داخلی تابلو- نوع سيم كشی خط به تابلو - طريقه انتقال سيم درتابلو(ترانكينگ-استفاده از كمربند) استفاده از سيم يك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمينال –استفاده از كابلشو. تمام اين عناوين با مشخصات كامل می باشد. وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو- خطر كمتر و تعويض آسان تر می شود.

 وجود سيم ارت در تابلوی برق ضروری و با رنگ سبز می باشد· خطوط R -S - T به تر تيب با رنگ زرد- قرمز- آبی - سيم نول با رنگ سياه می باشد.

 در بعضی از تابلو ها روی درب تابلو ها يك سری كليد وجود دارد START- STOP يا يك كليد گر دان كه برای روشن و خاموش كردن روشنايی و يا موتور به كار می رود.

 برای تابلو ها دو نوع نقشه می كشند: 1 - رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است. 2 - نقشه داخل تابلو (كه خطوط - فيوز و كليدها در آن كشيده شده است ) 

نكات مر بوط به رعايت مسائل ايمنی بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا 110می باشد.

شين ها با رنگ نسوز رنگ آميز می شود.

كليد ورودی بايد خودكار باشد. در موارديكه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود كليد بايد قبل از فيوز نصب شود. به طوري كه با خاموش كردن كليد، فيوز نيز قطع شود. كليد اصلی حتی الامكان گردان باشد و از فيوز فشنگی استفاده شود.

 سيم كشی داخلی تابلو با سيم مسی تك لا با عايق حداقل 1000ولت با مقطع مناسب انجام شود.

 ارتفاع با لاترين دسته كليد تابلو 175 سانتيمتر بيشتر نباشد و همچنين قسمت ميانی از سطح زمين 160 سانتيمتر باشد.

 استفاده از سيم 5/1 برای روشنايی با كليد مينياتوری10 آمپر و سيم 5/ 2 برای پريزبا كليد مينياتوری 16 آمپر می باشد.

 محاسبه كابل از طريق سطع مقطع كه در بخش سوم گفته شد, انجام می گيرد.

  • تابلو برق
  • تابلو برق
  • تابلو برق
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction